Den amerikanske regnskabssæson kan give bølgegang på markederne

Den amerikanske regnskabssæson står for døren, og det vil forventeligt sende urolige vibrationer ud i markederne. Hør hvad Nykredits chefstrateg, Frederik Engholm, forventer sig af den kommende tid, hvor de amerikanske selskaber aflægger regnskab.

De største amerikanske virksomheder skal i denne kommende tid aflægge regnskab i et 3. kvartal, der bl.a. har været præget af forsyningsproblemer, stærkt forhøjede energi- og fragtpriser og nedsmeltning i den kinesiske ejendomsgigant, Evergrande.

Selv om markedet ifølge Nykredits chefstrateg, Frederik Engholm, allerede har forberedt sig på, at virksomhedernes resultater kan lande indenfor et meget bredt udfaldsrum, så skal man som privatinvestor forberede sig på bølgegang på markederne i den kommende tid.

”Vi venter, at usikkerheden omkring udbudssituationen vil lede til forhøjet volatilitet på markederne gennem regnskabssæsonen. Aktiekurserne vil særligt være følsomme over for negative nyheder om omkostningspres og forsyningssikkerhed, og derfor vil selskaber i de mest udsatte brancher som industri, råvarer/materialer og cyklisk/stabilt forbrug veje deres ord på en guldvægt. For mindre produktions- eller energiintensive sektorer som bl.a. IT, Kommunikation, Finans og Sundhed vil forsyningsudfordringerne næppe spille en større rolle for resultaterne,” siger Frederik Engholm.

Det bliver ifølge chefstrategen særligt interessant at holde øje med selskabernes kommentarer om ”pricing power” – altså hvor stor en del af omkostningspresset, virksomhederne kan sende videre til kunderne i form af prisstigninger, uden at efterspørgslen svinder.

De høje energipriser har begrænset effekt på S&P 500

Zoomer man ind på det ledende amerikanske aktieindeks, S&P 500, så vurderer Nykredits strategteam generelt, at den samlede indtjening i USA er mindre følsom over for de høje energipriser. For hvor det amerikanske indeks har en høj andel af olie- og tech-selskaber, er det europæiske STOXX 600-indeks til sammenligning tungere på industri og materialeproducenter.

”Den forskel er dog sandsynligvis allerede afspejlet i den seneste tids outperformance i amerikanske aktier, så vi fastholder fortsat vores præference for europæiske aktier overordnet set,” siger Frederik Engholm.

Chefstrategen forventer, at de forhøjede råvarepriser vil afspejle sig i betydelig indtjeningsmedvind hos råvareproducenterne under regnskabssæsonen.

”Vigtigst for de samlede resultater er energisektorens indtjening, der med stigningen i olieprisen fra 43 til 73 USD/tønde i løbet af det seneste år, er bedret voldsomt. Vi venter at se lignende medvind i råvare-/materialesektoren, hvor mineselskabernes resultater igennem 3. kvartal har været understøttet af stærkt forhøjede priser på industrimetaller som kobber, jernmalm og aluminium. Det vil opveje den negative indvirkning på indtjeningen fra de højere energipriser. Usikkerheden om Evergrande vil dog spøge i baggrunden, og vi vil i den sammenhæng holde øje med kommentarer fra fx den amerikanske industrigigant, Caterpillar, der ofte bruges som vejrhane for aktiviteten i den kinesiske byggesektor.”

Fortsat optimistiske udsigter

Skal Frederik Engholm kigge lidt længere frem end den uro, der forventeligt vil præge regnskabssæsonen, er udsigten fortsat optimistisk.

”Selv om vi kan forvente udsving i den kommende tid, vil retningen på det brede aktiemarked frem til nytår fortsat være dikteret af den overordnede økonomiske udvikling. Vi er stadig optimistiske ift. udsigterne, men vi vurderer også, at udfaldsrummet er øget noget. Det skyldes især det forhøjede inflationspres, der både dæmper den aktuelle vækst og kan fremrykke markedets forventninger til, hvornår der kommer stramninger fra den amerikanske centralbank.”

Den amerikanske regnskabssæson kort fortalt

  • Analytikerne forventer, at virksomhedernes indtjening vil være steget med 28 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Vækstraten ligger væsentligt under de seneste to kvartaler. Her lå vækstraterne på henholdsvis 51% (Q1/21) og 91% (Q2/21) i forhold til 2020, men det skyldes, at sammenligningsgrundlaget var den usædvanligt lave indtjening under corona-nedlukningen.
  • Samlet forventer analytikerne en indtjeningsvækst på 45% i S&P 500 for 2021 som helhed.
  • I 2022 ventes vækst i omegnen af 9% - en forventning, der ikke har rykket sig nævneværdigt i de seneste måneder trods de stigende udfordringer med omkostningspres og forsyningsusikkerhed.
  • Der er en risiko for, at selskabernes udmeldinger ift. fremtiden – eller mangel på samme - vil nødvendiggøre betydelige ændringer af analytikernes estimater for det kommende år. Spørgsmålet er dog, hvor meget virksomhederne reelt kan fortælle os på nuværende tidspunkt, hvor der er stor usikkerhed om udbudsproblemer i økonomien.

Nykredits seneste anbefalinger

Overvægt af Sundhedsaktier:

En god defensiv sektor at søge ly i, når der er grus i det økonomiske maskineri, og forsyningsproblemer dominerer billedet. Det bliver sektoren her nemlig mindre påvirket af. Samtidig er sektoren mindre udfordret af en eventuel stigning i de lange renter i forhold til de andre defensive sektorer. Og er derfor knap så udsat, hvis inflationsfrygten pludselig griber centralbankerne.

Neutralvægt af industriaktier (fra overvægt):

Industrisektoren er følsom over for de stigende råvare-, fragt- og energipriser samt problemerne i forsyningskæderne. Sektoren er hårdt ramt i det aktuelle økonomiske makromiljø.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Aktier | 3 min

Chefstrateg: Pas på med at være for ensidigt eksponeret mod stigende renter og inflation

Stigende renter og de højeste inflationstal i mere end 10 år presser visse dele af aktiemarkedet. Men som investor er det fornuftigt fortsat at være eksponeret mod, at udviklingen kan vende, fastslår chefstrateg.
Aktier | 4 min

Analyse: Hvor hurtigt indhenter markederne de negative udsving?

Udsving er en uundgåelig del af livet som investor på aktiemarkedet. Men hvor hurtigt indhenter markedet de pludselige fald, som der sandsynligvis kan komme flere af i den kommende tid? Det giver Nykredits senioranalytiker, Frederik Romedahl, svar på.
Rådgivning | 3 min

To skattetip, du som aktieejer skal overveje, inden året er omme

Har du modtaget udbytter og/eller tjent mere end 56.500 kr. på de aktier, du har solgt i år? Eller ejer du aktier, som du ikke helt ved, hvornår du skal sælge?